asigurat.euasigurat.euasigurat.eu
+40 768 18 22 04
[email protected]
Bucureși, România

Agrement de marketing online

 • Acasă
 • Agrement de marketing online

1. Afilierea ca Ambassador al Transformării 4.0 în Agenția Digitală Hibryd de Asigurări

Proiectul PHYGITAL-H este realizat în baza unui contract de joint venture între companiile EQUILIBRIUM ENHANCE PERFROMANCE SRL lider în inovație pentru educație și RISC TOTAL ASIG – BROKER DE ASIGURARE SRL deținător al unui premiu național pentru creativitate în asigurări. Datele companiilor sunt detaliate pe larg în pagina Termeni și Condiții.

Platforma www.asigurat.eu este deținută de către EQUILIBRIUM ENHANCE PERFROMANCE SRL care implementează în cadrul proiectului partea de educație și management de proiect. Pentru facilitarea transmiterii informațiilor, vom avea în vederea utilizarea termenului de „Equilibrium” pentru a ne referi la EQUILIBRIUM ENHANCE PERFORMANCE SRL, respectiv termenii „asigurat.eu” sau „site” pentru a ne referi la Platforma www.asigurat.eu.

Serviciile de asigurare prezentate pe această platformă sunt prestate prin intermediul RISC TOTAL ASIG – BROKER DE ASIGURARE SRL, care este autorizată să intermedieze asigurări pentru o paletă foarte largă de companii de asigurare din România. Pentru facilitarea transmiterii informațiilor, vom avea în vederea utilizarea termenului de „RTA Broker” pentru a ne referi la RISC TOTAL ASIG – BROKER DE ASIGURARE SRL.

Prin contractul joint-venture încheiat între EQUILIBRIUM ENHANCE PERFORMANCE SRL și RISC TOTAL ASIG-BROKER DE ASIGURARE SRL s-a agreat de către părți ca Equilibrium să promoveze prin intermediul www.asigurat.eu produsele de asigurare intermediate de către RTA Broker, să recruteze și formeze în leadership-ul vânzărilor de asigurări o rețea națională de asistenți de broker iar RTA Broker să asigure prin propriul office intermedierea polițelor de asigurare cu respectarea tuturor normelor și legislației în vigoare.

Suplimentar recrutării și formării rețelei de asistenți de broker, în cadrul strategiei de dezvoltare a fost creată și o poziție de colaborare prin acțiuni de promovare și marketing online destinată clienților numită AMBASSADOR.

Spre deosebire de pozițiile Agent și SuperAgent care necesită printre altele existența codului RAF, a experienței minime, a unui portofoliu propriu și a unui contract semnat cu părțile, pentru Ambassador nu sunt impuse condiții speciale, fiind suficientă acceptarea agrementului online.

Se poate afilia în cadrul proiectului PHYGITAL-H orice persoană cu domiciliul pe teritoriul României, indiferent de localitatea de domiciliu, care acceptă și respectă prezentul AGREMENT DE MARKETING ONLINE precum și Termeni și Condiții de utilizare a platformei www.asigurat.eu

Dacă persoana care a acceptat prezentul agrement nu este client în sistemul nostru, aceasta va primi drepturi parțiale până la momentul în care va deveni client în sistemul nostru fiind considerat Ambassador-T.

2. Definiții

Ambassador – client căruia i s-a propus acest status sau a solicitat expres acest status și este eligibil conform cerințelor noastre pentru a i se permite să desfășoare activități de marketing, promovare și publicitate.

Ambassador-T – viitor client căruia i s-a propus acest status sau a solicitat expres acest status și este eligibil conform cerințelor noastre pentru a i se permite să desfășoare activități de marketing, promovare și publicitate. Ambassadorul-T beneficiază, pâna când încheie prima poliță personală și devine client în sistem, de drepturi limitate iar perioada în care poate desfășura activitatea este limitată la maximum un an.

Asigurat – persoană fizică sau juridică ce are un contract de asigurare încheiat cu o companie de asigurări din România prin intermediul RTA Broker.

Asigurator (Furnizor) – persoana juridică română autorizată în condițiile legii să exercite activități de asigurare, sucursala sau filiala unui asigurator dintr-un stat terț, precum și sucursala unei societăți de asigurare sau a unei societăți mutuale dintr-un stat membru, care a primit o autorizație de la autoritatea competenta a statului membru de origine.

Asigurare – formă de protecție bazată pe un contract, prin care o persoana fizică sau juridică cedează anumite riscuri unei persoane juridice numită asigurator, plătind o sumă de bani numită primă de asigurare. Asiguratorul se obligă prin acest contract să plătească asiguratului despăgubiri în cazul în care evenimentele prevăzute în contract au loc;

Broker de asigurare – persoană juridică autorizată să intermedieze asigurări în condițiile legii, care negociază și încheie pentru clienții săi contracte de asigurare asiguratorii din România;

Card Valoric de Reducere (CVR) – card special destinat clienților numiți Ambassadori care vor să se implice în dezvoltare prin activități de marketing, promovare și publicitate a sistemului asigurat.eu în rândul propriului cerc de cunoștințe și/sau pe rețele sociale;

Cash-Back – valoare între 1-10% din prețul unei polițe de asigurare încheiate, returnată clientului sub formă de card-cadou;

Client – persoană fizică sau juridică care a încheiat o poliță de asigurare cu unul dintre asiguratori prin intermediul RTA Broker în urma activităților de promovare efectuate de către Equilibrium; 

Gift Card Bonus – card-cadou în valoare de cel puțin 10 lei, achiziționat de la cel mai mare retailer online din România și trimis online clientului ca bonus pentru polița de asigurare încheiată;

Learning Bonus Card – card de învățare cu valoare nominală sau procentuală care poate fi folosit pentru achiziția cu reducere a unor produse educaționale și cursuri online de pe platforme de learning aparținând partenerilor noștri.

Poliță cu eligibilitate – poliță încheiată de către client care generează suficient comision astfel încât să acopere o valoare de cel puțin 10 lei pentru Gift Card Bonus la care se adaugă o valoare de 20 lei alocată Cardului Valoric de Reducere fără ca aceste valori cumulate să depășească un maximum de 40% din valoarea comisionului;  

Servicii asociate – servicii care au o anume legătură cu asigurările, cu discount sau nu, oferite de către furnizori de top din România selecționați și promovați de asigurat.eu pe care utilizatorii le pot accesa prin intermediul paginii create pe site;

Sistemul „UMBRELLA” – sistemul de marketing creat pentru Ambassadori de către managerul de proiect sub sloganul „Oferă o umbrelă de protecție celor dragi!” și care stabilește beneficiile pe care le primesc Ambassadorii pentru serviciile de promovare pe care le desfășoară.

3. Reguli de prestare a serviciilor de marketing (RĂMÂNE ÎN LUCRU DE AICI 10.03.23)

3.1. Tipuri de servicii prestate

Pagina de internet www.asigurat.eu promovează în cadrul ei servicii de asigurare și asigurări care pot fi încheiate prin intermediul RTA Broker. În perioada următoare pe pagina www.asigurat.eu vor fi instalate programe și softuri de automatizare a serviciilor astfel încât utilizatorii să se poată autoservi. 

La acest moment (01.02.2023) nu se pot achiziționa asigurări de pe pagina www.asigurat.eu  ci pot fi solicitate doar oferte de asigurare prin intermediul formularelor online specifice produselor de asigurare promovate.

3.2 Cotațiile de preț

Pentru obținerea unei cotații de preț, datele introduse în formularele de pe site-ul www.asigurat.eu vor fi transmise către societățile de asigurare (“Furnizori”). Pentru emiterea unui contract de asigurare vor fi utilizate datele introduse de către dumneavoastră in site-ul www.asigurat.eu prin urmare, trebuie să furnizați informații corecte si complete de identificare pe care RTA Broker să le poată utiliza pentru emiterea poliței de asigurare, facturare si livrare. Contractele de asigurare se supun reglementarilor emise de către ASF împreună cu modificările ulterioare iar condițiile de asigurare sunt specifice fiecărui Furnizor in parte. Răspunderea în ceea ce privește contractele de asigurare precum și condițiile de asigurare revine societăților de asigurare emitente in integralitatea lor.

4. Reguli privind încheierea contractelor de asigurare

4.1. Activități desfășurate în legătură cu încheierea contractului

4.1.1 În acest moment, prin intermediul paginii www.asigurat.eu nu se pot emite automat contracte de asigurare. Pentru a încheia un contract de asigurare Utilizatorul trebuie să solicite o ofertă a unui produs de asigurare pe care îl dorește. Cererea de ofertă se poate face folosind formularele din www.asigurat.eu atașate produselor de asigurare prezentate pe site sau printr-o solicitare adresată prin formularul atașat paginilor ambassadorilor, superagenților, agenților sau paginii contact, prin care Utilizatorul confirmă că este de acord să fie contactat în vederea încheierii unui contract de asigurare cu unul dintre Asiguratori.

4.1.2 Contractul de asigurare se încheie cu compania de asigurare emitentă prin intermediul RTA Broker în baza:

 • acceptării acestor Termeni și Condiții;
 • cererii de ofertă numită și comandă, transmisă de către Utilizator/Client cu ajutorul formularelor din site;
 • ofertelor de asigurare emise de către Asiguratori și transmise prin RTA Broker Utilizatorului/Clientului.

4.1.3 Utilizatorul, prin acceptarea prezenților Termeni si Condiții, împuternicește pe RTA Broker să îl reprezinte în relația cu companiile de asigurare, respectiv să solicite oferte de asigurare și să solicite emiterea polițelor de asigurare.

4.1.4 După ce Utilizatorul a completat formularul respectiv din site și a transmis cererea, lansând astfel comanda, în baza datelor primite personalul RTA Broker emite o ofertă de asigurare în conformitate cu cerințele solicitate pe care o transmite Utilizatorului pe adresa de e-mail furnizată la completarea formularului.

Înainte de a construi oferta de asigurare solicitată de către Utilizator personalul RTA Broker verifică dacă datele furnizate sunt complete. Dacă nu sunt complete, Utilizatorul va fi contactat în vederea transmiterii datelor lipsă necesare pentru emiterea ofertei.

4.1.5 În cadrul cererii de oferta Utilizatorul este obligat să declare următoarele:

 • cunoașterea și acceptarea Termenilor și Condițiilor;
 • datele completate sunt corecte si conforme cu realitatea. Orice declarație neadevarată poate duce la anularea poliței de asigurare de către compania de asigurare. Utilizatorul este pe deplin răspunzator de toate daunele generate prin aceasta acțiune companiei de asigurare sau RTA Broker;
 • acordul pentru procesarea datelor personale ale Utilizatorului in scopul elaborării ofertelor solicitate.

4.1.6 În vederea construirii unor oferte de asigurare corecte, RTA Broker poate solicita transmiterea unor fotocopii după documentele necesare care sunt lipsă.

4.1.7 După ce Utilizatorul a primit prin e-mail oferta de asigurare solicitată decide dacă această ofertă îi satisface cerințele și alege dacă încheie sau nu asigurarea. Refuzul de a încheia o asigurare a cărei ofertă a fost solicitată prin intermediul www.asigurat.eu nu creează nici un fel de obligație Utilizatorului.

4.2 Acceptarea ofertei de asigurare

După ce Utilizatorul a analizat oferta, a acceptat oferta și a luat decizia de a încheia asigurarea acesta va comunica RTA Broker decizia luată cu privire la compania de asigurare cu care dorește încheierea contractului conform ofertei primite.

4.3 Costuri legate de încheierea contractului de asigurare

Utilizatorul nu va suporta costuri suplimentare legate de încheierea contractului de asigurare, în afara de prima de asigurare, care se plătește în lei. Folosirea paginii de internet si expedierea poliței de asigurare nu sunt în sarcina Utilizatorului.

4.4 Modalitatea de plată a contractului de asigurare

Nici un fel de plată nu se face prin intermediul www.asigurat.eu pentru nici un fel de contract de asigurare. După ce Utilizatorul a acceptat oferta de asigurare și a comunicat expres acest lucru, RTA Broker va genera un Decont de prime în format PDF cu serie și dată pe care îl va transmite electronic Utilizatorului pentru ca acesta să efectueze plata poliței de asigurare comandate.

Plata se poate face fie prin transfer bancar din contul de card sau fie la cel mai apropiat ghișeu bancar al celei mai apropiate bănci, respectând instrucțiunile tipărite in decontul de prime transmis, cu mențiunea că, plata primei trebuie să aibă loc înainte de data scadentă specificată în decontul de prime, în caz contrar polița, dacă a fost emisă, se anulează si prima nu poate fi achitată.

4.5 Confirmarea achitării primei de asigurare, emiterea și primirea poliței de asigurare comandate

După ce Utilizatorul a efectuat plata acesta trebuie să trimită către adresa de e-mail [email protected] o fotocopie (copie) după documentul care atestă că plata a fost efectuată cu succes.

După primirea dovezii de confirmare a plății RTA Broker va valida în sistemul informatic polița de asigurare și o va transmite în 30 de minute, în format electronic pe adresa de e-mail a Utilizatorului.

5. Renunțarea la contractul de asigurare

5.1. Utilizatorul care a achiziționat o asigurare are dreptul, în calitate de asigurat, de a rezilia unilateral contractul de asigurare a locuinței, a asigurării casco sau rca, în cazul înstrăinării bunului asigurat. Restituirea se va face conform condițiilor generale de asigurare specifice companiei de asigurări la care a fost încheiata asigurarea de locuință, asigurarea casco sau rca. În cazul în care s-au înregistrat/avizat daune înainte de reziliere, primele de asigurare pentru perioada rămasă până la expirare nu se mai restituie iar primele neachitate trebuie achitate.

5.2 Declarația cu privire la renunțarea la contract trebuie trimisă de către asigurat pe adresa biroului : Str. Iacob Felix, nr 41, bl.C2, sc.3, parter, ap.73 , sector 1, București, Interfon 73 cuprinzând și documentele justificative (dovada înstrăinării bunului, copia poliței de asigurare și cererea de reziliere cu specificarea numărului de cont IBAN în care se solicită restituirea primei de asigurare).

6. Reguli cu privire la cash-back și bonusuri

6.1 Sistemul de cash-back și bonusuri a intrat în vigoare începând cu 01.02.2023 și se aplică Utilizatorilor care încheie un contract de asigurare cu RTA Broker cu sprijinul www.asigurat.eu după această dată. Sistemul de fidelizare se aplică clienților care încheie polițe de asigurare facultative.

6.2 Utilizatorii care nu doresc să primească nici un fel de bonus pentru asigurările încheiate au obligația să notifice acest lucru la adresa de e-mail [email protected] fără să motiveze notificarea.

6.3 Valoarea cash-back de returnare este cuprinsă între 1% și 10% din prețul asigurării încheiate și depinde de următorii factori:

 • tipul poliței de asigurare încheiate; 
 • valoarea primei încasate pentru polița respectivă; 
 • frecvența de plată a primei de asigurare

6.4 Valoarea cash-back de returnare se aplică doar pentru cardurile Gift Card Bonus nu și pentru Cardurile de Reducere Valorică ce sunt destinate Ambassadorilor a căror valoare este în sumă fixă de 20 lei/card.

6.5 Sumele returnate sub formă de carduri bonus sunt suportate din comisionul obținut de la companiile de asigurări care emit polița în urma încheierii acesteia și cumulate, aceste sume, nu pot depăși 50% din valoarea comisionului pe care l-a generat respectiva poliță.

6.6 Pentru ca Utilizatorul să primească un card-cadou, polița încheiată trebuie să fie eligibilă adică să genereze suficient comision astfel încât să acopere o valoare de cel puțin 10 lei pentru Gift Card Bonus la care se adaugă o valoare de 20 lei alocată Cardului Valoric de Reducere în cazul în care a încheiat-o ca urmare a activității de marketing a unui Ambassador,  fără ca aceste două valori cumulate să depășească 50% din valoarea comisionului obținut din intermedierea poliței respective;   

6.7 Un card-cadou nu se trimite unui client în următoarele condiții:

 • când polița nu generează suficient comision de distribuit. Valorile cardurilor sunt din 10 în 10 lei iar cota maximă din comision pe care o oferim clienților noștri sub forma de carduri-cadou nu poate depăși 50%
 • când polița încheiată se plătește în rate, cu următoarele excepții; asigurări de viață, dote și studii pentru copii, pensii private, asigurări de sănătate, asigurări de grup pentru care se acordă cardurile-cadou.
 • dacă clientul are status de Ambassador, caz în care beneficiază de Card Valoric de Reducere conform sistemului Umbrella.

6.8 Cardurile Valorice de Reducere destinate Ambassadorilor, se folosesc o singură dată pe an, Gift Card Bonusurile destinate clienților se trimit și se folosesc de 2 ori pe an în preajma sărbătorilor de Paște și de Crăciun iar Learning Bonus Card-urile destinate atât Clienților cât și Ambassadorilor pot fi folosite ori de câte ori este nevoie.

7. Condiții generale referitoare la SuperAgent sau Agent

7.1 Pentru a fi acceptat în poziția de SuperAgent sau Agent persoana trebuie să fie autorizată în intermedierea produselor de asigurare fiind deținătoare a unui cod RAF valabil.

7.2 Pentru poziția de SuperAgent candidatul/candidata trebuie: 

 • să aibă abilități digitale excelente cum ar fi cunoașterea și lucrul în aplicațiile Zoom, Slack, Microsoft Teams, aplicații de e-mail marketing și sms marketing, eficiență în rețele sociale, etc.
 • abilități de comunicare excelente, stăpânirea la perfecție a limbii române și vorbirea unei limbi străine de circulație internațională fiind un avantaj. 
 • echipamente digitale proprii de lucru pe care e obișnuit să lucreze cum sunt un laptop, căști audio cu microfon, cameră video web, imprimantă-scanner, smartphone și rețea wi-fi de internet puternică.

7.3 Pregătirea în vânzări, și în leadership-ul și marketingul vânzărilor este asigurată de către EQUILIBRIUM ENHANCE PERFORMANCE SRL iar în ceea privește pregătirea în cunoașterea produselor de asigurare ș asigurarea suportului tehnic aceasta va fi furnizată de către RISC TOTAL ASIG – BROKER DE ASIGURARE SRL.

7.4 Cursurile și programele de pregătire în vânzări, și în leadership-ul și marketingul vânzărilor precum și cele speciale cum sunt programele de neurovânzări, neuromarketing, neuroleadership, asigurări 4.0, etc sunt subvenționate, în proporție de 100% pentru SuperAgenți și 70% pentru Agenți, de către EQUILIBRIUM ENHANCE PERFORMANCE SRL.

7.5 În desfășurarea activității SuperAgenții și Agenții primesc acces în aplicația de emitere și administrare a polițelor de asigurare 24Broker, comisioane sub formă de procent lunar din încasări și bonusuri de performanță trimestriale, acces subvenționat la materiale de pregătire și/sau dezvoltare personală pe platformele de eLearning ale partenerilor, etc.

7.6 Suplimentar, la solicitarea de ocupare a unei poziții de SuperAgent sau Agent, candidatul/candidata trebuie să un portofoliu de clienți în care să desfășoare vânzări de asigurări și pe care să-l dezvolte cu sprijinul nostru.

7.7 Condițiile speciale pentru ocuparea unei poziții de SuperAgent sau Agent sunt prevăzute în cadrul unui contract de colaborare care îi va prezentat candidatului înainte de intrarea în sistem.

8. Drepturi de proprietate intelectuală

8.1 Equilibrium deține toate drepturile de proprietate intelectuală cu privire la site-ul www.asigurat.eu, logo, structură și design. Conținutul furnizat prin intermediul site-ului www.asigurat.eu, structura, desgin-ul, logo-ul și siglele conținute de acesta sunt deținute de către EQUILIBRIUM ENHANCE PERFORMANCE SRL și sunt obiectul drepturilor de autor și al altor drepturi de proprietate intelectuală în conformitate cu legislația română. Conținutul site-ului www.asigurat.eu include, dar fără a se limita, toate codurile sursă, bazele de date, măsurile de funcționalitate, software, design, fișiere audio, video, text, fotografii și grafica. Mărcile deținute de către Equilibrium nu pot fi folosite, inclusiv ca parte a mărcilor și/sau ca parte a numelor de domenii, în legătura cu orice alt produs sau serviciu, în orice alt  mod care este de natură să provoace confuzie și nu pot fi copiate, imitate sau folosite, în tot sau în parte, fără acordul prealabil scris dat din partea Equilibrium. Conținutul site-ului www.asigurat.eu vă este oferit pentru informarea și numai pentru uzul dumneavoastră personal si nu poate fi folosit, copiat, reprodus, republicat, încărcat, distribuit, transmis, difuzat, afișat, vândut, licențiat sau exploatat în orice fel de alte scopuri, fără acordul prealabil scris al proprietarului. Recuperarea sistematica de date sau alt conținut din site-ul www.asigurat.eu pentru a crea sau compila, direct sau indirect, o colecție, compilație, baza de date sau un director, fără permisiunea prealabila scrisa din partea Equilibrium este interzisa.

8.2 Equilibrium nu va transfera drepturile sale de proprietate pe care le deține asupra site-ului www.asigurat.eu. Equilibrium păstrează toate drepturile de proprietate intelectuala aferente. Nu vă este permis să redistribuiți, să vindeți, să decompilați, să folosiți procesul de reverse engineering, să dezasamblați sau să aduceți în orice alt mod site-ul www.asigurat.eu la o forma simplificată și perceptibilă vizitatorilor.

8.3 Nicio dispoziție din Termeni și Condiții nu va fi interpretată ca acordând, implicit sau în orice alt fel, vreo licență sau vreun drept asupra oricărui brevet sau oricărei mărci comerciale deținute de  EQUILIBRIUM ENHANCE PERFORMANCE SRL. Este interzis să modificați, să copiați, să publicați, să reproduceți, să vindeți sau să comercializați în vreun fel aceasta soluție sau orice informație asociată cu aceasta.

9. Pagina cu servicii asociate asigurărilor

9,1 În cadrul site-ului www.asigurat.eu a fost creată pentru clienți și utilizatori o pagină numită ”Alte servicii” în care se găsesc servicii care au sau nu au legături cu asigurările oferite de către furnizori de servicii de top din România. Accesul spre serviciile oferite de către acești furnizori se face prin link direct spre pagina web a furnizorului.

9.2 Scopul acestei pagini este ca toți clienții dar și vizitatorii să aibă la dispoziție o serie de servicii utile grupate într-un singur loc și ușor de găsit. Pentru accesarea acestor servicii nu se percep taxe iar Equilibrium nu are deocamdată nici un beneficiu, nici financiar nici de altă natură, pentru înscrierea serviciilor acestor furnizori în pagina ”Alte servicii” aceștia fiind considerați ca fiind terțe părți.

9.3 EQUILIBRIUM ENHANCE PERFORMANCE SRL nu își asumă nici o răspundere pentru conținutul website-urilor terțelor părți pentru care exista link-uri pe www.asigurat.eu. Utilizarea acestora atrage părăsirea website-ului www.asigurat.eu si se face pe propria răspundere a utilizatorului.

9,4 Orice link-uri către alte site-uri sunt oferite numai în scopul unei accesibilități sporite a informațiilor, iar EQUILIBRIUM ENHANCE PERFORMANCE SRL nu își asuma nici o responsabilitate sau răspundere pentru conținutul acestor site-uri, pentru modul în care produsele sau serviciile sunt promovate sau comercializate prin aceste site-uri.

9.5 EQUILIBRIUM ENHANCE PERFORMANCE SRL nu își asumă nici o responsabilitate privind sistemul de protecție a confidențialității utilizat de aceste site-uri, privind conținutul sau acuratețea lor. De asemenea nu aprobă și nu își asumă nicio responsabilitate pentru produsele, serviciile sau site-urile lor web și nu face nicio declarație sau garanție cu privire la conținutul, acuratețea, caracterul complet, actualitatea, funcționarea sau calitatea acestor produse, servicii sau site-uri web.

10. Reclamațiile

10.1 Reclamațiile referitoare la funcționarea paginii web www.asigurat.eu pot fi transmise folosind formularul aflat pe pagina de internet, accesibil la pagina de “contact”.

10.2 Reclamația depusă corespunzator trebuie să conțina cel puțin următoarele date: informații privind Utilizatorul, prenumele și numele acestuia, e-mail-lul, adresa de corespondență precum și descrierea problemei, la care se referă reclamația.

10.3 Privind rezultatul analizei reclamatiei, Equilibrium înștiințează neîntârziat depunătorul reclamației prin intermediul poștei electronice pe adresa de e-mail oferită de Utilizator. Reclamațiile vor fi analizate în termen de 30 de zile de la data primirii acestora.

11. Actualizări, modificări și limitarea răspunderii

11.1 Equilibrium depune constant diligențele necesare pentru ca informațiile oferite pe site să fie corecte și actuale, însă nu își asumă răspunderea pentru eventualele erori/omisiuni pe care acestea le-ar putea conține. Utilizând acest site, sunteți de acord – indiferent de circumstanțe – că, atât Equilibrium cât și colaboratorii săi, nu vor putea fi făcuți răspunzători pentru informațiile furnizate/conținute/omise sau/și pentru orice eventuale pierderi sau prejudicii – indiferent de natura acestora – suferite de utilizatorul care iși bazează deciziile, acțiunile sau inacțiunile sale pe informațiile preluate de pe www.asigurat.eu.

11.2 Equilibrium își rezervă dreptul de a actualiza și modifica, în orice moment și fără preaviz, conținutul și structura www.asgurat.eu, precum și dreptul de a șterge în întregime sau parțial conținutul unor informații. În nici o împrejurare, Equilibrium nu răspunde pentru nici o paguba (directă sau indirectă) adusă dvs. sau oricărei alte părți, referitoare la utilizarea acestui site si a informațiilor pe care acesta le cuprinde – de către dvs. sau alta persoana – sau orice alte pagube sau vătămări cauzate de erori, omisiuni, defecțiuni, întârzieri sau întreruperi în operare sau transmitere, căderi de linie, viruși sau orice alți factori similari.

11.3 Chiar dacă a luat toate măsurile pentru ca informația prezentată pe acest site să fie exactă și corecta, Equilibrium nu poate fi răspunzătoare de inexactități care pot apărea pe acest site. Utilizatorii sunt responsabili pentru evaluarea exactității, completitudinii și utilității informațiilor disponibile pe acest site. Nu se oferă garanții cu privire la materialele oferite pe acest site. Equilibrium nu acceptă responsabilitatea și nu garantează că funcțiile de pe acest site nu vor fi întrerupte sau nu vor avea erori, sau că erorile vor fi corectate.

12. Intrarea în vigoare, legea aplicabilă și soluționarea litigiilor

12.1 Prezentele prevederi din Termeni și Condiții intră în vigoare începând cu 01.02.2023.

12.2 Toate aspectele juridice, cele legate de drepturi, și măsurile reparatorii cu privire la orice act, eveniment sau incident, întreprinse în temeiul sau în legătură cu site-ul www.asigurat.eu sau serviciile oferite de către Equilibrium și RTA Broker  vor fi guvernate de și interpretate în conformitate cu legile din România.

12.3 În cazul unui litigiu între Utilizatori și orice altă Terță Parte, dumneavoastră întelegeți și sunteți de acord că Equilibrium nu are nici o obligație de a interveni. Prin acceptarea prezenților Termeni și Condiții absolviți Equilibrium și RTA Broker, angajații, agenții și succesorii în drepturi, de plângeri, cereri și prejudicii de orice natura, cunoscute sau necunoscute, previzibile sau imprevizibile, dezvăluite sau confidențiale, care decurg din, sau sunt în orice fel legate de astfel de litigii și/sau de serviciile oferite pe www.asigurat.eu.

12.4 Toate plângerile, litigiile sau neînțelegerile care pot decurge din interpretare, funcționalitate sau care sunt în orice fel legate de utilizarea de către dumneavoastră a site-ului www.asigurat.eu sau a serviciilor oferite de către Equilibrium și RTA Broker care nu pot fi rezolvate pe cale amiabilă prin discuții și negocieri directe în termen de 30 (treizeci) zile lucrătoare de la înregistrarea reclamației, vor fi supuse jurisdicției exclusive a instanțelor competente din localitatea București.

 
wpChatIcon